Công văn về việc tăng cường thực hiện phòng chống bão số 5 và Siêu bão gần biển Đông

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp;

- Các doanh nghiệp thứ cấp;

- Các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

- Các Ban chỉ đạo PCTT & TKCN cơ sở.

Ngày 13/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Công văn số 5848/UBND-TL vè việc tăng cường thực hiện nhệm vụ phòng, chống bão số 5 và Siêu bão gần biển Đông:

Để chủ động đối phó với bão và mưa lũ, Ban Chỉ đạo PCTT & TKCN Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị:

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản: Công điện số 10/CĐ-CT ngày 12/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Công văn số 5848/UBND-TL vè việc tăng cường thực hiện nhệm vụ phòng, chống bão số 5 và Siêu bão gần biển Đông; Công văn số 2131/BQL-QHXD ngày 12/9/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc phòng chống bão số 5.

- Chủ động, khẩn trương chuẩn bị triển khai kế hoạch phòng chống bão số 5 và Siêu bão trên địa bàn.

- Nghiêm túc thực hiện công tác trực ban (cả trong các ngành 15/9 và 16/9) thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ; Chủ động cập nhật các thông tin về bão trên các bản tin thời tiết, Các văn bản chi đạo của Trung ương và Thành phố về phòng chống bão số 5 và Siêu bão gần biển Đông.

Ban Chỉ đạo PCTT & TKCN Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Chỉ đạo PCTT & TKCN Trường trung cấp nghề Khu kinh tế và các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo, tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường, yêu cầu và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các biện pháp để chủ động phòng chống bão./.   

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Công văn số 2158/BQL-QHXD ngày 14/9/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc tăng cường thực hiện phòng chống bão số 5 và Siêu bão gần biển Đông

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec