Đơn vị sự nghiệp

I. TRƯỜNG TRUNG CẤP KHU KINH TẾ - Điện thoại: 02253 774 722/ 02253 874 168

1. Ông Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường trung cấp Khu kinh tế

2. Ông Hoàng Văn Xếp

- Chức vụ: Chủ tịch công đoàn Trường; Phó Hiệu trưởng

 

II. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHU KINH TẾ - Điện thoại: 0225 3746 047 

1. Ông Nguyễn Quang Mạnh 

- Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Giám đốc, Bí thư Chi bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm

2. Bà Nguyễn Thị Bích Nhường

- Chức vụ: Phó giám đốc

 

III. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ - Điện thoại: 0225 3505 919

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà

- Chức vụ: Giám đốc, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế

2. Ông Trịnh Văn Dần

- Chức vụ: Phó giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế

3. Ông Trần Ngọc Huy

- Chức vụ: Phó giám đốc

 

 

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu