Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 08/12/2017 của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng; Chương trình công tác năm 2017 của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, ngày 27/12/2017 Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI (Khóa XII) cho toàn bộ cán bộ, đảng viên khối hành chính - sự nghiệp. Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng; các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế; đảng viên của Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đồng chí Trần Thị Phương - Báo cáo viên cấp thành phố, Trưởng phòng Lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã đến dự và truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Quang cảnh chương trình

Tại hội nghị đồng chí Trần Thị Phương đã thực hiện truyền đạt nội dung các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới”. Đồng chí cũng đã cung cấp các thông tin số liệu liên quan đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố thời gian qua, thường xuyên gắn với tình hình thực tiễn trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Hội nghị đã cơ bản hoàn thành các nội dung yêu cầu của việc học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết.

Sau khi quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI (Khóa XII), đồng chí Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các cấp ủy chi bộ, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với điều kiện công tác, đơn vị mình và tuyên truyền vận động người thân và gia đình tiếp thu, thực hiện  tốt chủ trương chính sách của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ./.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin - tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu