Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương VII khóa XII

Ngày 22/8/2018, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương VII (Khóa XII) cho toàn bộ cán bộ, đảng viên khối hành chính - sự nghiệp. Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế; Bí thư các chi bộ trực thuộc, toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Các Đảng viên nghiêm túc tham gia học tập tại Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Trần Anh Tuấn quán triệt các nội dung các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ VII ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về "Cải cách chính sách BHXH”. Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị đã cơ bản hoàn thành các nội dung yêu cầu của việc học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết

Sau khi nghe quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương VII (Khóa XII), các cán bộ đảng viên của Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tham dự Hội nghị nhận thấy các Nghị quyết là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng thời cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc do đó sẽ quyết tâm, đồng lòng nghiêm túc học tập, tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, tiếp thu các nội dung để góp phần triển khai hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Thực hiện: TL - Trung tâm Thông tin, Tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và Môi trường

 

 

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu