Lãnh đạo Ban

1. Ông Phạm Văn Mợi

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban

- Email: phamvanmoi@haiphong.gov.vn

2. Ông Phạm Minh Đức

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban.

- Email: phamminhduc.bql@haiphong.gov.vn

3. Ông Bùi Ngọc Hải

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

- Email: buingochai.bql@haiphong.gov.vn

4. Ông Lê Trí Vũ

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

- Email: letrivuqthp@gmail.com

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu