Nghị định quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Vui lòng nhấn vào đây để tải Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec