Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 3517/BQL-LĐ Tăng cường quản lý và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 đối với người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố 27/8/2020 Xem Tải về
2 5156/UBND-VX Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới 14/8/2020 Xem Tải về
3 1527/BQL-LĐ Một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các KCN,KKT Đình Vũ - Cát Hải 23/4/2020 Xem Tải về
4 1445/BQL-LD Danh sách người từ Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 17/4/2020) 17/4/2020 Xem Tải về
5 1430/BQL-QLDN Báo cáo ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 17/4/2020 Xem Tải về
6 1397/KH-BQL Kế hoạch Phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải 15/4/2020 Xem Tải về
7 1415/BQL-LĐ Danh sách người từ Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 15/4/2020). 15/4/2020 Xem Tải về
8 1414/BQL-LĐ Rà soát người từ KCN Yên Phong, Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các KCN,KKT trên địa bàn thành phố 15/4/2020 Xem Tải về
9 1396/BQL-LĐ Rà soát người từ khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố 15/4/2020 Xem Tải về
10 1377/BQL-LD Danh sách người từ Bắc Ninh và chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 14/4/2020) 14/4/2020 Xem Tải về
11 1352/BQL-LĐ Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 13/4/2020 Xem Tải về
12 1326/BC-BQL Tình hình người lao động nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tại các doanh nghiệp dự án trong các KCN, KKT 11/4/2020 Xem Tải về
13 1285/BQL-LĐ Xác nhận nhu cầu lưu trú của người lao động ngoại tỉnh của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng tại thành phố Hải Phòng 9/4/2020 Xem Tải về
14 1295/BQL-LĐ Dừng tiếp nhận đăng ký, quản lý chặt chẽ việc sử dụng lao động ngoại tỉnh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đến hết ngày 15/4/2020 9/4/2020 Xem Tải về
15 1283/BQL-LĐ Xác nhận nhu cầu lưu trú của người lao động ngoại tỉnh của Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng tại xã Tân Tiến, huyện An Dương 8/4/2020 Xem Tải về
16 1282/BQL-LĐ Danh sách xe chở người lao động ngoại tỉnh, phương tiện cá nhân của người lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 08/4/2020) 8/4/2020 Xem Tải về
17 1281/BQL-LĐ Xác nhận nhu cầu lưu trú của người lao động ngoại tỉnh của Công ty TNHH Sản xuất pin Lithium Vinfast tại Hải Phòng 8/4/2020 Xem Tải về
18 1280/BQL-LĐ Báo cáo tình hình lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1787/UBND-VX ngày 15/3/2020 8/4/2020 Xem Tải về
19 1266/BQL-LĐ Danh sách xe chở người lao động ngoại tỉnh và phương tiện cá nhân của người lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại các doan nghiệp trong khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 07/4/2020) 7/4/2020 Xem Tải về
20 1261/BQL-LĐ Tạo điều kiện cho người lao động ngoại tỉnh của Công ty TNHH HT Solar Việt Nam lưu trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng 7/4/2020 Xem Tải về
Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ