Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án do Công ty TNHH công nghệ vật liệu xây dựng Jinka làm chủ đầu tư

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 3840 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec