Thông báo về việc thực hiện công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầu

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 2664/BQL-LD ngày 14/8/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Thông báo về việc thực hiện công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầu./.

 

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec