Thực hiện pháp luật lao động năm 2019

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 528/BQL-LĐ ngày 25/02/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện pháp luật lao động./.

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec