Tin hoạt động Heza

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

Ngày đăng: 4/11/2020

Sáng 4/11, UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

[...]
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

Ngày đăng: 22/10/2020

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, ngày 20/10/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Lễ phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

[...]
Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ