Triển khai tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn thành phố

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Kế hoạch số 5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019,

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị Quý doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố:

1. Triển khai tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, căn cứ theo nội dung Chương III- Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

2. Báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan Thường trực Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động thành phố (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/7 hàng năm theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ để được hướng dẫn và giải đáp: Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, điện thoại: 0225.3822.047, hộp thư điện tử: quanlylaodong.heza@gmail.com./.

 

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Quyết định Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án "Sản xuất và gia công các sản phẩm điện tử tiêu dùng - giai đoạn 1" do Công ty TNHH Maya Creation (Việt Nam) làm Chủ đầu tưTăng cường nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nâng công suất Nhà máy sản xuất, nghiên cứu phát triển thiết bị đầu cuối mạng và thông tin" do Công ty TNHH Điện tử Gongjin (Việt Nam) làm Chủ đầu tưCông văn về việc tạm trú của người lao động Việt Nam, người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phốKhảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tưChỉ đạo của Ban Quản lý về việc phòng chống lụt bãoQuyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Sản xuất sản phẩm điện tử máy móc tiêu dùng" do Công ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) làm chủ đầu tưThông báo về việc thực hiện công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầuThông báo về việc triển khai cập nhật dữ liệu Phiếu ghi chép thông tin về lao động năm 2019Thông báo về việc cập nhật cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo thông tư 14/2013/TT-BYT
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec