Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 1077/BQL- QLDN Nộp báo cáo tài chính năm 2019 27/3/2020 Xem Tải về
2 990/BQL-QLDN Đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT về mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 20/3/2020 Xem Tải về
3 460/BQL-HTGSĐT Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021 17/2/2020 Xem Tải về
4 410/BQL-LĐ Công văn về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý lao động 12/2/2020 Xem Tải về
5 393/BQL-LĐ Công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 11/2/2020 Xem Tải về
6 381/BQL-KH Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX (2020 - 2025) 10/2/2020 Xem Tải về
7 264/KH-BQL Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 22/1/2020 Xem Tải về
8 216/BQL-LD V/v triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT 20/1/2020 Xem Tải về
9 115/BQL-QLDN Thông báo về việc thông tin doanh nghiệp và thực hiện công tác báo cáo 10/1/2020 Xem Tải về
10 70/BQL-QLDN Thông báo về việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam là thành viên 9/1/2020 Xem Tải về
11 18/BC-BQL Báo cáo Kết quả hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cớ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố 3/1/2020 Xem Tải về
12 4302/GM-BQL Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 26/12/2019 Xem Tải về
13 Thông báo Về phân công công tác của Lãnh đạo ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 20/12/2019 Xem Tải về
14 4149/BQL-HTGSHĐĐT Thông báo về việc hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố 17/12/2019 Xem Tải về
15 4128/TB-BQL Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 16/12/2019 Xem Tải về
16 3792/BQL-VP Hướng dẫn tổng kết công tác tổng kết cuối năm 2019 22/11/2019 Xem Tải về
17 3791/BQL-VP Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 cho doanh nghiệp 22/11/2019 Xem Tải về
18 3790/BQL-VP Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019 22/11/2019 Xem Tải về
19 3664/TB-BQL Thông báo về việc cử cán bộ phụ trách theo dõi địa bàn tại các KCN: Đồ Sơn, Nam Cầu Kiền và VSIP 13/11/2019 Xem Tải về
20 3288/QĐ-BQL Quyết định Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án "Sản xuất và gia công các sản phẩm điện tử tiêu dùng - giai đoạn 1" do Công ty TNHH Maya Creation (Việt Nam) làm Chủ đầu tư 10/10/2019 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu