Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 3000/BQL-ĐT Khảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư 16/9/2019 Xem Tải về
2 2840/BQL-QHXD Chỉ đạo của Ban Quản lý về việc phòng chống lụt bão 30/8/2019 Xem Tải về
3 2664/BQL-LD Thông báo về việc thực hiện công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầu 14/8/2019 Xem Tải về
4 2618/BQL-LD Thông báo về việc triển khai cập nhật dữ liệu Phiếu ghi chép thông tin về lao động năm 2019 12/8/2019 Xem Tải về
5 2559/BQL-LD Thông báo về việc cập nhật cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo thông tư 14/2013/TT-BYT 7/8/2019 Xem Tải về
6 2519/BQL-TB Thông báo về việc trực bão cơn bão số 3 1/8/2019 Xem Tải về
7 2508/BQL-QHXD Thông báo về việc phòng chống bão số 3 1/8/2019 Xem Tải về
8 2411/BQL-QLDN Thông báo tới các doanh nghiệp về việc mời tham dự đoàn Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ 24/7/2019 Xem Tải về
9 2217/BQL-QLDN Thông báo về việc đăng ký tham gia thảo luận "Đánh giá tác động của các Hiệp định FTA với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng" 9/7/2019 Xem Tải về
10 2137/BQL-QHXD Thông báo của Ban Quản lý về việc phòng chống áp thấp nhiệt đới và bão 3/7/2019 Xem Tải về
11 2100/BQL-LĐ Thông báo về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho phụ nữ, người khuyết tật 2/7/2019 Xem Tải về
12 1651/KH-BQL Kế hoạch Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/5/2019 Xem Tải về
13 1443/BQL-LD Công văn chỉ đạo của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình sử dụng lao động định kì 9/5/2019 Xem Tải về
14 1384/VP-BQL Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 6/5/2019 Xem Tải về
15 1358/BQL-LĐ Công văn của Ban Quản lý về việc vận động nguồn lực ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố 2019 2/5/2019 Xem Tải về
16 1279/BQL-TNMT V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm 24/4/2019 Xem Tải về
17 1210/BQL-LĐ Triển khai quy định về hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn,vệ sinh lao động 19/4/2019 Xem Tải về
18 1049/BQL-QLDN Công văn chỉ đạo của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 5/4/2019 Xem Tải về
19 988/BQL-LĐ Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý lao động 1/4/2019 Xem Tải về
20 865/BQL-LD Triển khai tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 22/3/2019 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec