Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
61 781/BQL-QHXD Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 5/4/2018 Xem Tải về
62 687/BQL-LĐ Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2018 27/3/2018 Xem Tải về
63 539/TB-BQL Thông báo về việc thay đổi cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 13/3/2018 Xem Tải về
64 523/KH-BQL Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2018 9/3/2018 Xem Tải về
65 248/BQL-LĐ Công văn 248/BQL-LĐ của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện các quy định của luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 31/1/2018 Xem Tải về
66 21/BQL-ĐT Công văn 21/BQL-ĐT của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài 4/1/2018 Xem Tải về
67 2551/BQL-ĐT Công văn số 2551/BQL-ĐT của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện các quy định của Luật Đầu tư 27/12/2017 Xem Tải về
68 2447/BQL-LĐ Công văn 2447/BQL-LĐ của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ 14/12/2017 Xem Tải về
69 2186/BQL-TMXNK Tham dự đoàn xúc tiến đầu tư thương mại tại Singapore và Malaysia 14/11/2017 Xem Tải về
70 1817/BQL-ĐT Công văn số 1817/BQL-ĐT ngày 22/9/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc tiến hành khảo sát để “Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam” 25/9/2017 Xem Tải về
71 1749/BQL-QHXD Công điện khẩn về việc phòng chống bão số 10 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 14/9/2017 Xem Tải về
72 Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các chương trình hỗ trợ tài chính 18/8/2017 Xem Tải về
73 1085/BQL-LĐ Công văn số 1085/ BQL- LĐ về việc ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố năm 2017 9/6/2017 Xem Tải về
74 1010/BQL-ĐT Thông báo về việc thực hiện ký kết hợp đồng cho thuê đất, cho thuê lại đất và báo cáo định kỳ theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 30/5/2017 Xem Tải về
75 679/BQL-QHXD Thông báo về việc đăng ký tham gia nhiệm vụ chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 3/4/2017 Xem Tải về
76 2015/BQL-LĐ Văn bản số 2015/BQL-LĐ ngày 07/12/2015 về việc đảm bảo công tác an toàn lao động tại các DN, dự án trong các KCN, KKT 7/12/2015 Xem Tải về
77 1483/BQL-LĐ Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ 3/12/2013 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec