Văn bản thành phố

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 1195/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thêm mới lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 13/5/2020 Xem Tải về
2 3143/UBND-NC1 Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến 4/5/2020 Xem Tải về
3 3118/UBND-VX Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 29/4/2020 Xem Tải về
4 115/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 24/4/2020 Xem Tải về
5 2808/UBND-VX Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 15/4/2020 Xem Tải về
6 2535/UBND-VX Tổ chức đón người đã cách ly từ các địa phương khác về Hải Phòng và giải quyết việc đi lại đối với một số trường hợp đặc biệt 7/4/2020 Xem Tải về
7 574/STP-QLXDVPHC&TDTHTDTHPL Phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý đối với các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 6/4/2020 Xem Tải về
8 573/STP-QLXLVPHC&TDTHPL Xử phạt vi phạm hành chính cụ thể đối với các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid -Covid 19 6/4/2020 Xem Tải về
9 2496/UBNDUBND-VX Điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19 6/4/2020 Xem Tải về
10 2455/UBND-VX Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 5/4/2020 Xem Tải về
11 2449/UBND-VX Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 4/4/2020 Xem Tải về
12 2432/UBND-KSTTHC Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc thủ tục hành chính thời kỳ phòng chống dịch Covid 1 3/4/2020 Xem Tải về
13 177/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi kiểm tra phương tiện, công cụ hỗ trợ để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát sau 22h hàng ngày của Công an thành phố 3/4/2020 Xem Tải về
14 172/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID 19 thành phố về tình hình hoạt động của các Chốt Kiểm soát dịch bệnh COVID 19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố 2/4/2020 Xem Tải về
15 173/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp với Công an thành phố về việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát sau 22h hàng ngày 2/4/2020 Xem Tải về
16 2341/UBND-VX Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/3/2020 Xem Tải về
17 27-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Chỉ thị số 16-CT/TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 31/3/2020 Xem Tải về
18 544/STP-QLXLVPHC&TDTHPL Xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng, chống covid -19 31/3/2020 Xem Tải về
19 2252/UBND-NC Xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến phòng dịch Covid-19 30/3/2020 Xem Tải về
20 681/STC-VP Kết nối cung cầu khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải không giọt bắn, kháng khuẩn phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố 29/3/2020 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu