Văn bản thành phố

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
21 2289/UBND-NC Dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân và hạn chế người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 30/3/2020 Xem Tải về
22 2295/UBND-GT Dừng ngay hoạt động các tuyến vận tải hành khách đi và đến thành phố Hải Phòng 30/3/2020 Xem Tải về
23 2282/UBND-NC Tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 29/3/2020 Xem Tải về
24 26-CT/TU Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dich bệnh Covid-19 26/3/2020 Xem Tải về
25 2052/UBND-VX Tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Hải Phòng 23/3/2020 Xem Tải về
26 2037/UBND-VX Tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Hải Phòng 22/3/2020 Xem Tải về
27 2016/UBND-KSTTHC Thực hiện cách ly y tế tập trung và cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch bệnh Covid-19 20/3/2020 Xem Tải về
28 02/CT-UBND Chỉ thị Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2020 13/1/2020 Xem Tải về
29 5698/UBND - KSTTHC V/v chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân thành phố 16/9/2019 Xem Tải về
30 200/KH-UBND Phát động phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở " giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố 7/8/2019 Xem Tải về
31 25/2019/QĐ-398 Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng Phòng chuyên môn và tương đương; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 2/8/2019 Xem Tải về
32 1403/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện 14/6/2019 Xem Tải về
33 1390/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ 13/6/2019 Xem Tải về
34 148/KH-UBND Thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việ 21/5/2019 Xem Tải về
35 2859/UBND-GT3 Tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do sử dụng đồ uống có nồng độ cồn 20/5/2019 Xem Tải về
36 15/2019/QĐ -UBND Ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong khu kinh tế Đình Vũ -Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 13/5/2019 Xem Tải về
37 2596/UBND-VXNC V/v tăng cường thực thi luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và ngày thế giới không thuốc lá năm 2019 10/5/2019 Xem Tải về
38 2325/UBND-GT3 Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng 26/4/2019 Xem Tải về
39 953/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng,áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 và TCVN ISO 9001-2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước gắn với giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hải Phòng năm 2019 23/4/2019 Xem Tải về
40 11/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước, công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định 19/4/2019 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu